FOOD & DRINKS
FOOD & DRINKS
17.05.2017 - 21.05.2017
Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)

Prin Decizia Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,
Centrul Internaţional de Expoziţii ,,MOLDEXPO” S.A. a fost înregistrat în calitate
de operator de date cu caracter personal cu nr. 0001131-003.